Home KINH DOANH Con trai ông Trần Đình Long dừng mua 5 triệu cổ phiếu...

Con trai ông Trần Đình Long dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

51

Ủy ban chứng khoán yêu cầu ông Trần Vũ Minh dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG, do cổ đông Hòa Phát chưa thông qua đủ các nội dung liên quan đến giao dịch này.

Trần Vũ Minh là con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.

Uỷ ban chứng khoán yêu cầ dừng giao dịch này do Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2021 ngày 22/4 của Hòa Phát đã thông qua việc gia đình ông Long tăng sở hữu mà không cần chào mua công khai, nhưng chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Để đảm bảo quy định của Luật Chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Hòa Phát vừa ban hành nghị quyết chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung nhằm xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPG liên quan đến giao dịch mua cổ phiếu của ông Minh. Thời gian xin ý kiến cổ đông dự kiến là đầu tháng 7.

Theo nội dung xin ý kiến, bên chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG cho ông Minh là cổ đông cá nhân Nguyễn Văn Kiểu. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Minh sẽ sở hữu 1,56% vốn điều lệ của Hòa Phát. Đồng thời, gia đình Chủ tịch Trần Đình Long sẽ nâng sở hữu lên trên 35%.

Trước đó, tại phiên họp thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Hòa Phát đã xin ý kiến cổ đông về việc gia đình ông Trần Đình Long tăng sở hữu mà không phải chào mua công khai.

Ông Long tại phiên họp cũng khẳng định ông và gia đình chỉ mong tăng sở hữu, không bán ra cổ phiếu HPG.

“Bản thân tôi đã cam kết sẽ không bán cổ phiếu HPG. Thực tế đã chứng minh, tôi không phải nhắc lại nhiều nữa”, ông Long nói và cho rằng các cổ đông nhỏ lẻ rất sợ chủ doanh nghiệp bán cổ phần đi, ông không những không bán mà còn muốn mua thêm.

Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu, theo Chủ tịch Hòa Phát, là phần cổ tức mà ông và gia đình nhận được hàng năm dựa trên sở hữu hiện tại.

Minh Sơn