Chàng họa sĩ Việt VẼ TRANH BẰNG NGÓN TAY

472

Gõ Cửa Thăm Nhà tập 46 FULL sẽ cùng 2 MC Quốc Thuận và Ngọc Lan đến thăm nhà của họa sĩ Đoàn Việt Tiến, người nổi tiếng với tài vẽ tranh bằng tay dùng phương pháp vẽ ngược dưới mặt kính. Ông đang sở hữu 1 kỷ lục thế giới và 3 kỷ lục Việt Nam về hội họa.